Logo Cung Cấp
Sai phạm tại cơ sở đóng tàu Phú Thái Hải Dương: Chưa có đăng ký kinh doanh đã nộp hồ sơ dự án

Sai phạm tại cơ sở đóng tàu Phú Thái Hải Dương: Chưa có đăng ký kinh doanh đã nộp hồ sơ dự án

1 năm trước baophapluat.vn

Thanh tra tỉnh Hải Dương vừa có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng tại Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành do ông Đặng Văn Chúc làm chủ đầu tư.


Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy tại thị trấn Phú Thái

Dự án Cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện tàu thủy tại thị trấn Phú Thái được UBND huyện Kim Thành chấp thuận đầu tư và cho thuê đất từ năm 2003, đây là dự án do hộ kinh doanh cá thể có vị trí đất hoạt động kinh doanh điều kiện đặc thù ngoài bến bãi đê hữu sông Kinh Môn.

Trong Kết luận thanh tra số 520/KL-TTr ngày 12/8/2019, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và xây dựng trong dự án. Theo đó, tại thời điểm lập dự án, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận dự án đầu tư (ngày 14/2/2003) đến thời điểm chấp thuận đầu tư (ngày 25/9/2003) chủ đầu tư chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm a mục 1 khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2000/NĐ-CP. Chủ đầu tư cũng không lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, lập, trình thẩm định thiết kế cơ sở - dự toán, thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán, thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công - dự toán hạng mục công trình xây dựng thuộc Dự án và xin phép xây dựng theo nội dung đã cam kết trong đơn xin chấp thuận dự án.

Mặt khác, chủ đầu tư đã không thực hiện đầy đủ nội dung Dự án và trách nhiệm của chủ đầu tư về triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng và sử dụng đất đai theo quy định pháp luật và các nội dung đã cam kết nêu trong Dự án. Cụ thể: Đã đề xuất cấp phép lập mặt bằng để trung chuyển vật liệu, sửa chữa tàu thuyền và cảng thủy nội địa Phú Thái không đúng diện tích đất dự án. Không thực hiện mở hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán và ký kết hợp đồng lao động, sử dụng lao động theo quy định (không trực tiếp sử dụng lao động). Sử dụng đất không thuộc diện tích đất được thuê và để Xí nghiệp Thắng Lợi sử dụng đất vào hoạt động sản xuất, kinh doanh không đúng quy định. Chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất hoặc giao đất với diện tích đất của UBND thị trấn Phú Thái quản lý 3.070m2 và 12.404m2 đất UBND tỉnh Hải Dương cho Công ty Thế Anh thuê đất theo Quyết định số 4778/QĐ-UBND ngày 16/12/2008.

Hơn nữa, việc chủ đầu tư ủy quyền và cho con trai là Đặng Hùng Thắng (Giám đốc Xí nghiệp Thắng Lợi) sử dụng đất của Dự án và cảng thủy nội địa Phú Thái vào hoạt động sản xuất, kinh doanh từ năm 2004 đến nay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất hoặc giao đất là chưa đúng quy định đất đai. Ông Chúc có Giấy ủy quyền ngày 20/1/2004 và ngày 5/6/2008 cho ông Thắng, nhưng giấy ủy quyền không hợp pháp và đã hết thời hạn.

Cũng theo Thanh tra Hải Dương, chủ đầu tư là hộ kinh doanh cá thể có đăng ký sử dụng lao động tại Dự án đầu tư từ 120-150 người là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP. Do đó, khi Dự án đi vào hoạt động không phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 “Hộ kinh doanh cá thể có sử dụng hơn 10 lao động hoặc có hơn một địa điểm kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp”…

Thanh tra đã kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp UBND huyện Kim Thành tham mưu UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 13/1/2004 cho phép ông Chúc lập mặt bằng để trung chuyển vật liệu và sửa chữa tàu thuyền tại bãi ngoài đê hữu sông Kinh Môn theo đúng tên chủ đầu tư, vị trí, diện tích đất của dự án được thuê theo quy định về đất đai và đê điều; đồng thời chỉ đạo UBND huyện Kim Thành khắc phục tồn tại thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND huyện.

Đặng Vũ – Thứ Nguyễn