Logo Cung Cấp
Năm 2020: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ hỗ trợ cho 12 nghìn lượt trẻ em

Năm 2020: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ hỗ trợ cho 12 nghìn lượt trẻ em

1 năm trước baodansinh.vn

Ngày 26/12, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức họp Hội đồng bảo trợ dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng sự tham gia của các ủy viên Hội đồng bảo trợ và các đại biểu.


Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, trong năm 2019, với những sáng tạo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đưa ra một số hình thức vận động mới như: Tổ chức Giải bóng đá nhằm vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức chương trình Hội thảo vận động nguồn lực tại: TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Dương vừa tạo nguồn lực cho địa phương, vừa tiếp cận các nhà tài trợ mới đang hoạt động tại địa phương đó. Hiện nay, số lượng nhà tài trợ truyền thống là 42 đơn vị, cá nhân (tăng 7 so với năm 2018), số lượng nhà tài trợ mới trong năm 2019 là 220 đơn vị, cá nhân. Kết quả 10 tháng đầu năm 2019, vận động tài trợ đạt 80,822 tỷ đồng (đạt 73,5% kế hoạch năm); dự kiến năm 2019 đạt 100% kế hoạch (KH 110 tỷ đồng).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng bảo trợ quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Bảo trợ đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động và hỗ trợ cho 103.464 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (đạt 94,1% kế hoạch) với tổng kinh phí 60.809 tỷ đồng. Dự kiến năm 2019, Quỹ hỗ trợ 127.852 lượt trẻ (vượt 16,2% kế hoạch năm); Kinh phí hỗ trợ 113.006.878.000 đồng (vượt 2,7% kế hoạch năm) thông qua các chương trình, dự án...

Hiện nay Hội đồng Bảo trợ gồm 22 thành viên, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là Phó Chủ tịch và 20 ủy viên. Nhờ sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng bảo trợ, đã thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ đối với các hoạt động của Quỹ, số nhà tài trợ đến với Quỹ ngày càng tăng. Đồng thời, với hoạt động tích cực của Hội đồng bảo trợ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền địa phương và các gia đình có trẻ em đã trực tiếp tham gia hoạt động của Quỹ.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến thông tin về kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng Bảo trợ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận những đổi mới, sáng tạo trong công tác huy động nguồn lực của của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong năm vừa qua, đồng thời biểu dương lãnh đạo, cán bộ nhân viên Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nỗ lực, tận tâm cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo trợ phát huy hơn nữa vai trò của mình để huy động nguồn lực tốt nhất hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản của Quỹ cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Quỹ cũng như việc bố trí nhân sự cho phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác hỗ trợ trẻ em. Phó Chủ tịch nước đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam xem xét, đề xuất tặng các huy chương, bằng khen của Chính phủ cho các nhà tài trợ đã gắn bó và hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong thời gian qua, cũng như đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ xem xét phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề ra kế hoạch năm 2020 cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là phấn đấu vận động được 120 tỷ đồng và hỗ trợ cho 12 nghìn lượt trẻ em.

VÂN KHÁNH