Logo Cung Cấp
Đề nghị giám sát văn bản do Tổng Liên đoàn Lao động ban hành

Đề nghị giám sát văn bản do Tổng Liên đoàn Lao động ban hành

1 năm trước sggp.org.vn

Ngày 25-11, GS-TS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, có công văn gửi Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc giám sát văn bản dưới luật do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.


Nội dung công văn cho rằng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34) có hiệu lực từ ngày 1-7-2019, tại khoản 8, Điều 16 có quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu, tiêu chuẩn, nguyên tắc làm việc, cách thức làm việc, đồng thời giao Chính phủ “quy định chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường (HĐT), việc công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch HĐT, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên khác của HĐT...”.

Tuy nhiên, ngày 16-10-2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1584 quy định về việc “phân cấp quản lý và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ trong tổ chức công đoàn” đã đưa các trường đại học, cao đẳng (không phải hội viên của công đoàn, tổ chức công đoàn) vào đối tượng điều chỉnh...

Theo hiệp hội phân tích, trường hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được coi là cơ quan ngang bộ thì khi vận dụng Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ phải trừ những việc mà Quốc hội giao Chính phủ làm, phải tôn trọng tính thống nhất của hệ thống giáo dục và không bỏ qua Điều 16 của Luật số 34...

Trước tình hình trên, hiệp hội kiến nghị Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức kiểm tra, làm rõ những phản ánh, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong việc ban hành các văn bản dưới luật của tổ chức cấp dưới.

THANH HÙNG