Logo Cung Cấp
An Giang: Toàn tỉnh có 6.033 hòa giải viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

An Giang: Toàn tỉnh có 6.033 hòa giải viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1 tháng trước daidoanket.vn

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 6.033 hòa giải viên, tăng 134 hòa giải viên cơ sở.


Đa số hòa giải viên cơ sở tích cực thực hiện công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp trong dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa bàn dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia. Qua việc phát huy dân chủ ở cơ sở đã khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, nêu cao ý thức của mỗi gia đình, mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thùy Trâm