Logo Cung Cấp
Kiểm tra việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

Kiểm tra việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải vừa công bố quyết định kiểm tra việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc.


Theo Chánh Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải Lâm Văn Hoàng, mục đích của đợt kiểm tra là để đánh giá việc thực hiện dự án thu phí tự động không dừng, kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc, giai đoạn 1 áp dụng cho quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ không dừng, giai đoạn 2 theo hình thức hợp đồng B.O.O (xây dựng - sở hữu - kinh doanh).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ phát hiện những ưu điểm để tiếp tục phát huy; xác định những tồn tại, vướng mắc (nếu có) để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng B.O.O.

Lương Ninh Giang