Logo Cung Cấp
Doanh nghiệp FDI sẽ được nhập khẩu vàng nguyên liệu?

Doanh nghiệp FDI sẽ được nhập khẩu vàng nguyên liệu?

1 tháng trước taichinhdoanhnghiep.net.vn

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp phép dưới dạng điện tử.


Ngân hàng Nhà nước xem xét quy định đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Điểm mới của dự thảo là sửa đổi bổ sung khoản 1b vào sau khoản 1a theo hướng "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp phép dưới dạng điện tử theo quy định tại Điều 12 Thông tư này đến Cổng Thông tin một cửa Quốc gia để được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu".

Dự thảo Thông tư cũng Bổ sung khoản 5 hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo cơ chế một cửa quốc gia.

Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 12 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp theo mẫu và gửi cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước thông báo trên Cổng Thông tin một cửa Quốc gia hoặc có văn bản thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, dự thảo còn đề cập đến việc bãi bỏ Điều 9a và điều 15a Thông tư 16/2012 liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; thay cụm từ “các nội dung điều chỉnh địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng” bằng cụm từ “các nội dung thay đổi, điều chỉnh”; cũng như bãi bỏ câu “Việc tái xuất sản phẩm thực hiện trong thời hạn có giá trị của giấy phép”, bãi bỏ cụm từ “tối đa 12 tháng kể từ ngày cấp giấy phép lần đầu” và bãi bỏ câu “Việc tái xuất sản phẩm thực hiện trong thời hạn có giá trị của giấy phép”.

Huyền Châu