Logo Cung Cấp
Quy định về quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội

Quy định về quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội

1 tháng trước baotintuc.vn

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội được quyền miễn trừ theo những quy định cụ thể.


TTXVN/Báo Tin tức