Logo Cung Cấp
Hà Tĩnh: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

Hà Tĩnh: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

1 năm trước daidoanket.vn

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp kỳ thứ 26, 27 và xem xét kỷ luật nhiều tổ chức, cán bộ ở các địa phương sai phạm. Trong đó có nhiều cán bộ chủ chốt ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.


Trụ sở xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), nơi có nhiều cán bộ sai phạm phải xem xét kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định:

Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 đã bàn, thống nhất chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo việc thu tiền của các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở trái quy định của Đảng và Nhà nước. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để UBND xã và một số cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Ông Phan Đình Cương, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã Thạch Bằng các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các nội dung vi phạm, khuyết điểm nêu trên, có trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Còn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã có một số chủ trương về giao đất làm nhà ở không đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để UBND huyện, Đảng ủy xã Thạch Bằng và một số tập thể, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Cá nhân ở cấp huyện có các ông: Võ Tá Luận, nguyên Bí thư Huyện ủy Lộc Hà; Phan Văn Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lê Trung Phong, Phó Trưởng phòng Giá - Công sản (Sở Tài chính), nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà; Nguyễn Quốc Khánh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà; Lê Hồng Cơ, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lộc Hà; Vũ Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lộc Hà; ông Lê Văn Thủy, chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà.

Ở xã có các ông, bà: Nguyễn Duy Bính, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng; Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy xã ; Trần Văn Hiếu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã; Bùi Ngọc Ánh, Kế toán ngân sách xã Thạch Mỹ, nguyên Kế toán ngân sách xã Thạch Bằng; Nguyễn Văn Hiếu, công chức Tài nguyên và Môi trường; Phạm Công Thành, nguyên Trưởng ban Tài chính - ngân sách và bà Phan Thị Ái, Thủ quỹ ngân sách cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định, vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và đảng viên nêu trên đã ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương; để lại hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục; gây dư luận bức xúc, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm, khuyết điểm, tuy chưa đến mức xem xét, thi hành kỷ luật nhưng phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục, sửa chữa kịp thời hậu quả do các vi phạm, khuyết điểm nói trên gây ra.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh còn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng.

Hạnh Nguyên