Logo Cung Cấp
Gốm Nam Trung Bộ lên sách

Gốm Nam Trung Bộ lên sách

1 tháng trước cadn.com.vn


Sách Gốm Nam Trung bộ.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chúc và nhà báo Trần Thanh Hưng- Phó Chủ tịch CLB UNESCO Nghiên cứu & Bảo tồn cổ vật, vừa giới thiệu với những người yêu gốm sứ và bạn đọc cuốn sách Gốm Nam Trung Bộ.

Sách gồm 9 chương, giới thiệu sơ lược về vùng đất, cư dân, về gốm và đưa người đọc đi từ nghề gốm tỉnh Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, đồng thời nêu bật những đặc trưng của gốm Nam Trung Bộ với gốm miền Bắc và Nam Bộ. Phần phụ lục có bài viết của một số nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Gốm Nam Trung Bộ dày 204 trang, bìa cứng, khổ sách 20x26cm.

Gốm Nam Trung Bộ phác thảo rộng hơn về các dòng gốm Nam Trung Bộ, từ gốm Châu Ổ (Quảng Ngãi), gốm Gò Sành (Bình Định), gốm Quảng Đức (Phú Yên) đến gốm Lư Cấm (Khánh Hòa), gốm Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận).

N.V