Logo Cung Cấp
Xây dựng hồ sơ đề xuất bảo vật quốc gia Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới

Xây dựng hồ sơ đề xuất bảo vật quốc gia Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới

1 tháng trước cadn.com.vn

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa hoàn thành việc xây dựng hồ sơ gửi Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là Di sản tư liệu thế giới.


Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa hoàn thành việc xây dựng hồ sơ gửi Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là Di sản tư liệu thế giới.

Cửu đỉnh là 9 đỉnh bằng đồng được khởi công chế tác vào cuối năm 1835 dưới thời vua Minh Mạng. Trải qua gần 200 năm tồn tại, Cửu đỉnh vẫn tồn tại nguyên vẹn, là bản nguyên gốc và duy nhất, chưa từng được sửa chữa. Với những giá trị đặc sắc, Cửu đỉnh được công nhận bảo vật quốc gia năm 2012.