Logo Cung Cấp
Khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa

Khai thác, phát huy giá trị di tích Thành cổ Biên Hòa

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Chiều 15-6, đồng chí Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và TP.Biên Hòa về Đề án khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa.


Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo chủ trì buổi làm việc về khai thác, phát huy giá trị di tích

Tại buổi làm việc, đại diện TP.Biên Hòa đã báo cáo cụ thể các nội dung của Đề án gồm các hoạt động quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích; khai thác và phát huy giá trị di tích. Trong đó, TP.Biên Hòa sẽ tổ chức nhiều hoạt động khai thác di tích như: khai thác nhà cổ phía Tây và nhà cổ phía Đông; trưng bày triển lãm ngoài trời; các hoạt động văn hóa, sinh hoạt thanh thiếu niên ngoài trời, bày trí các đồ lưu niệm, đặc sản của địa phương...

Đề án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 2021-2025 sẽ củng cố bộ máy quản lý di tích, đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ và khai thác, phát huy di tích; kết nối và quảng bá, xã hội hóa hoạt động tu bổ di tích. Giai đoạn từ 2026-2030 sẽ tổ chức các hội nghị, sự kiện văn hóa lịch sử mang tính chuyên nghiệp tại di tích, phát triển du lịch thu hút khách tham quan…

Sau khi nghe các sở, ngành liên quan đóng góp ý kiến về Đề án khai thác, phát huy giá trị di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo đã đề nghị TP.Biên Hòa tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, khẩn trương hoàn thiện lại đề án. Trong đó, TP.Biên Hòa cần chú trọng các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất, liên doanh, liên kết với các đơn vị để khai thác, phát huy giá trị di tích… Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Sở VH-TTDL chủ trì, thẩm định đề án, tham mưu xin ý kiến của Bộ VH-TTDL trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

My Ny