Logo Cung Cấp
Giảm tải chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành

Giảm tải chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành

1 tháng trước giaoducthoidai.vn

Cử tri tỉnh Bạc Liêu đề nghị có giải pháp để giảm bớt lượng sách giáo khoa cho học sinh.


Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện yêu cầu Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT), Bộ GD&ĐT đã có Thông tư số 32/2018/TT-BGD&ĐT ban hành Chương trình GDPT (Chương trình GDPT mới). Khi xây dựng, Bộ GD&ĐT đặc biệt chú ý việc giảm tải trong chương trình để tăng tính trải nghiệm thực hành, cụ thể:

Về môn học đã giảm: Chương trình GDPT mới cấp tiểu học lớp 1 và lớp 2 có 7 môn học; lớp 3 có 9 môn học; lớp 4 và lớp 5 có 10 môn học, so với Chương trình 2006: Lớp 1, lớp 2 và lớp 3 có 10 môn học; lớp 4 và lớp 5 có 11 môn học.

Về số giờ học: Chương trình GDPT mới ở cấp tiểu học, học sinh học 2.838 giờ, so với Chương trình 2006 ở cấp tiểu học học sinh học 2.353 giờ.

Mặt khác, Chương trình GDPT mới học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần), tính trung bình học sinh học 1,8 giờ/lớp/buổi học; có điều kiện tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm nhiều hơn. Chương trình 2006 học 1 buổi/ngày (5 buổi/tuần), tính trung bình học sinh học 2,7 giờ/lớp/buổi học.

Triển khai Chương trình GDPT mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa của 9 môn học lớp 1; 9 đầu sách/bộ/9 môn học; phê duyệt 32 SGK lớp 2 của đầy đủ 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh; 40 SGK lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Theo quy định, SGK được sử dụng chính thức để tổ chức dạy và học trong nhà trường. Ngoài ra, các nhà xuất bản còn xuất bản, phát hành sách tham khảo để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng (không bắt buộc). Để quản lý, sử dụng sách tham khảo đúng mục tiêu giáo dục, bảo đảm hiệu quả, không gây áp lực, quá tải đối với học sinh, Bộ GD&ĐT đã có quy định giáo viên không được sử dụng sách tham khảo để dạy học và kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu của chương trình; không được “ép” học sinh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc xuất bản, phát hành sách tham khảo do các nhà xuất bản thực hiện theo Luật Xuất bản và phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng. Các sách tham khảo được bán ở hiệu sách (như xuất bản phẩm khác) và được quản lý bởi các cơ quan chức năng (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Công an…).

Các nhà trường lựa chọn sách tham khảo mua cho thư viện trường để giáo viên, học sinh tham khảo, sử dụng phải chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGD&ĐT ngày 7/7/2014 của Bộ GD&ĐT Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, GDPT và giáo dục thường xuyên (Thông tư 21).

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đang từng bước khách quan hóa việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh (tách biệt với dạy học và kiểm tra, đánh giá thường xuyên). Việc này sẽ hạn chế giáo viên đưa các nội dung nâng cao trong sách tham khảo vào dạy học và kiểm tra, đánh giá khiến học sinh phải mua sách tham khảo; đồng thời, góp phần khắc phục việc dạy thêm, học thêm sai quy định.