Logo Cung Cấp
Tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2021

Tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2021

1 tháng trước www.baoquangbinh.vn

Tại thị trấn Nông trường Việt Trung, Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2021.


Ngày 27-2-2021, Trung đoàn Bộ binh 996 tiếp nhận 90 công dân từ các địa phương trong tỉnh về đơn vị thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau hơn 3 tháng rèn luyện trong quân ngũ, các chiến sỹ mới đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình khóa huấn luyện với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 86,56% trở lên; riêng môn kiểm tra 3 tiếng nổ đơn vị đạt giỏi. Nhiều cá nhân có ý chí phấn đấu tốt, biết vươn lên trong huấn luyện, rèn luyện…

Chiến sỹ mới thực hiện nghi thức “hôn Quốc kỳ” trong lễ tuyên thệ.

Phát biểu chúc mừng đơn vị, đại diện thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả mà cán bộ, chiến sỹ đã đạt được, đồng thời yêu cầu các chiến sỹ sau khi được biên chế về đơn vị mới tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trình độ mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Tuấn