Logo Cung Cấp
Người lao động bị cách ly do COVID-19 được nhận lương

Người lao động bị cách ly do COVID-19 được nhận lương

1 tháng trước plo.vn

Trường hợp người lao động ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.


Mới đây, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.HCM có văn bản hướng dẫn các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cơ sở việc thực hiện quy định về tiền lương ngừng việc do dịch bệnh COVID-19.

Theo LĐLĐ TP.HCM, người lao động đang phải ngừng việc vì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc bị cách ly tại khu nhà trọ, khu lưu trú, khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp... phải ngừng việc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền là trường hợp được hưởng tiền lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể: Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

LĐLĐ TP.HCM cũng lưu ý trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, Công đoàn cơ sở chủ động vận động, thương lượng doanh nghiệp hỗ trợ trả tiền lương ngừng việc cùng người lao động vượt qua khó khăn.

LĐLĐ TP.HCM đề nghị các cấp Công đoàn thành phố thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt này từ ngày 27-4. Việc thực hiện sẽ theo nội dung Quyết định số 2606 của tổng LĐLĐ Việt Nam; Công văn số 374/LĐLĐ –CSPL hoặc Phương án số 03/PA-LĐLĐ của Ban Thường vụ LĐLĐ TP.