Logo Cung Cấp
Công điện khẩn về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Công điện khẩn về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi

1 tháng trước baothanhhoa.vn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện khẩn số 16 /CĐ-UBND về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi


Trang trại chăn nuôi của hộ gia đình ông Lê Văn Thao, tiểu khu 1, thị trấn Thiệu hóa (Thiệu Hóa) thực hiện tốt các quy định về chăn nuôi an toàn sinh học và các điều kiện về tăng đàn lợn

Trước tình hình bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang diễn biến hết sức phức tạp; hiện nay, cả nước hiện còn 516 ổ dịch chưa qua 21 ngày tại 127 huyện, của 32 tỉnh, thành phố; trong đó, tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ là Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, bệnh DTLCP đang xảy ra tại 450 xã, 47 huyện, buộc phải tiêu hủy 44.631 con lợn. Dự báo trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục lây lan ra nhiều địa phương khác và nguy cơ xâm nhập, lây lan vào địa bàn tỉnh là rất cao.

Để kịp thời ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập, tái phát và lây lan, không để dịch chồng dịch trong bối cảnh dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò đang xảy ra trên diện rộng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật và Luật thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch số 179/ H-UBND ngày 21- 8 - 2020 và Công điện hẩn số 26/CĐ-UBND ngày 18-10- 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rông bằng nhiều hình thức, đặc biệt là qua hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ tái phát, lây lan diện rộng; phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh; các biện pháp phòng dịch; Phân công lực lượng chủ động giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi bệnh DTLCP xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; khi xuất hiện lợn ốm, chết phải lập bản cam kết không bán chạy, không vứt xác lợn ra môi trường và thực hiện xử lý đúng quy định phòng, chống dịch; xử ý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; Tổ chức quản ý chặt tổng đàn lợn, công tác tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn, đảm bảo không để tái phát bệnh DTLCP; không cho tái đàn, tăng đàn đối với các hộ chăn nuôi không đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Đồng thời, Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc tăng cường hướng dẫn các hộ chăn nuôi thưục hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện để thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn, vệ sinh phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp; hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống đẩy mạnh việc nhân giống, cung ứng lợn giống có chất lượng, đảm bảo an toàn dịch bệnh để thực hiện việc tái đàn, tăng đàn; Tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/6/2019; Rà soát, cũng cố, bố trí đầy đủ lực lượng chuyên môn thú y các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình dịch bệnh, kết quả công tác phòng, chống dịch định kỳ, đột xuất theo quy định.

Sở NN&PTNT tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bệnh DTLCP, đặc biệt là các điều kiện để tái đàn, tăng đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển lợn giống vào địa bàn tỉnh; tăng cường tổ chức ấy mẫu giám sát bệnh DTLCP để kịp thời phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo, hướng dẫn xử ý dứt điểm các dịch ngay khi mới xuất hiện, không để dịch lây lan ra diện rộng.

Các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây lan trên động vật sang người theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn phân công phụ trách, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Công điện cũng đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các chủ trang trại, hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, chỉ thực hiện tái đàn, tăng đàn khi đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Đề nghị đồng chí Bí thư huyện, thị, thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, phòng, chống bệnh DTLCP hiệu quả , tạo điều kiện cho chăn nuôi lợn phát triển bền vững.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu không chỉ đạo quản lý tốt việc tái đàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch để bệnh DTLCP xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa phải chịu trách nhiệm trước pháp Luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

LH