Logo Cung Cấp
Nhà thầu thi công hoàn trả mặt đường Chiến Thắng không bảo đảm kỹ thuật

Nhà thầu thi công hoàn trả mặt đường Chiến Thắng không bảo đảm kỹ thuật

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông vừa có văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tình trạng các đơn vị xây dựng, cải tạo hạ tầng trên đường Chiến Thắng (Hà Đông) hoàn trả mặt đường không bảo đảm theo quy định, gây mất an toàn giao thông.


Đơn vị thi công mới hoàn thiện phần thảm lớp trên trong khi chưa gia hạn giấy phép. Ảnh: Lương Ninh Giang

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, qua công tác tuần kiểm trên đường Chiến Thắng, đơn vị phát hiện giấy phép thi công số 120 đã hết hạn từ ngày 15-5-2021 nhưng các vệt hoàn trả đào cắt trên đường không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Trước tình hình đó, ngày 27-5-2021, Ban đã có văn bản đề nghị đơn vị chủ đầu tư (Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội) và đơn vị thi công (liên danh nhà thầu Hacisco - Đông Á) khắc phục các tồn tại trên.

Tuy nhiên, đến nay đơn vị thi công mới hoàn thiện phần thảm lớp trên (thảm khi chưa gia hạn giấy phép), còn các vệt cắt dọc đường không bảo đảm kỹ thuật vẫn chưa được khắc phục triệt để, gây mất an toàn giao thông và bức xúc trong nhân dân.

Lương Ninh Giang