Logo Cung Cấp
Đề nghị nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch

Đề nghị nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch

1 tháng trước baocantho.com.vn

Cử tri xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh phản ánh chất lượng nước của trạm cấp nước Bắc Cái Sắn chưa bảo đảm, áp lực nước yếu. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:


Tháng 11-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tiến hành đầu tư nâng cấp xong tuyến ống phân phối nước đường kính D220 về xã Thạnh An, xã Thạnh Thắng và xã Thạnh Lợi. Qua kiểm tra thực tế, áp lực nước mạnh, chất lượng nước qua kiểm tra, lấy mẫu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đạt 14 chỉ tiêu chất lượng nước sạch theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước ăn uống của Bộ Y tế quy định.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thường xuyên chỉ đạo và cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, vệ sinh bể chứa, cụm xử lý, các thiết bị châm hóa chất, khử trùng. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra, ghi nhận các thông tin, phản ánh để kịp thời xử lý. Qua đó, nhằm duy trì ổn định tình hình cung cấp nước sạch đạt yêu cầu về áp lực, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.