Logo Cung Cấp
Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 26%

Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 26%

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai cho biết, sản lượng điện thương phẩm công ty thực hiện tháng 5-2021 đạt hơn 1,3 tỷ kWh, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 6 tỷ kWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ và đạt 42% kế hoạch. Chiếm tỷ trọng phụ tải cao nhất vẫn là điện cấp cho công nghiệp, với hơn 70%.


Từ đầu năm đến nay, công ty đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và không thực hiện tiết giảm điện. Trong 5 tháng vừa qua, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm được hơn 132 triệu kWh điện, tương đương 2,1% sản lượng điện thương phẩm.

Hoàng Lộc