Logo Cung Cấp
Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính của ngành Thuế

Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính của ngành Thuế

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 16-6, Tổ kiểm tra số 2 - Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh kiểm tra công tác CCHC tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế TP. Nha Trang.


Theo báo cáo của các đơn vị, thời gian qua, các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai minh bạch, thời gian giải quyết các TTHC thuế kịp thời, đúng quy trình. Việc hỗ trợ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử giúp giảm thiểu nhiều thời gian và công sức cho người nộp thuế trong việc thực hiện khai thuế, nộp thuế hàng tháng. Tại cơ quan Cục Thuế tỉnh, từ đầu năm đến ngày 31-5, việc sử dụng chữ ký số của cơ quan và lãnh đạo cơ quan trên văn bản điện tử đạt 80,5%, mức độ trao đổi văn bản điện tử giữa Cục Thuế các cơ quan nhà nước đạt tỷ lệ 40%. Số lượng TTHC cấp tỉnh đang áp dụng được niêm yết là 166 thủ tục; trong đó, số TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 là 91, qua bưu chính công ích là 4. Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4 (trừ các TTHC giải quyết ngay) đạt 55,51%. Tại Chi cục Thuế TP. Nha Trang, đến nay, số người nộp thuế đang hoạt động do đơn vị quản lý thực hiện kê khai thuế qua mạng đạt 98%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 được giải quyết đạt 100%...

Tổ kiểm tra ghi nhận các kết quả đạt được của hai đơn vị trong công tác CCHC, đóng góp chung vào chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết quả kiểm tra sẽ được tổ tổng hợp, có báo cáo sau khi kết thúc đợt kiểm tra tại các đơn vị, địa phương khác.

V.THÀNH