Logo Cung Cấp
Cần làm mới bảng tuyên truyền

Cần làm mới bảng tuyên truyền

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Trước Trường Tiểu học Ninh Sơn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) có dựng bảng tuyên truyền nhưng bị bạc màu, mờ hình ảnh, chữ (ảnh).


Trước Trường Tiểu học Ninh Sơn (xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có dựng bảng tuyên truyền nhưng bị bạc màu, mờ hình ảnh, chữ (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, khắc phục để phát huy hiệu quả tuyên truyền và bảo đảm mỹ quan.

Nhã Uyên