Logo Cung Cấp
Thực hiện 835 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thực hiện 835 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Chiều 16-6, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm.


6 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức 835 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 867 cuộc kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tổ chức giám sát chuyên đề 19 cuộc đối với tập thể và cán bộ công đoàn…

Từ nay đến cuối năm, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; giám sát chuyên đề đối với tập thể, cán bộ công đoàn; giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo theo quy định; củng cố, kiện toàn bộ máy…

Hội nghị đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

V.G