Logo Cung Cấp
Quyền lợi vẫn được bảo đảm

Quyền lợi vẫn được bảo đảm

1 tháng trước nld.com.vn

Nguyễn Thu Hằng (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hỏi: Trong 1 năm tôi thay đổi công ty 3 lần nhưng không bị gián đoạn việc đóng BHXH. Xin hỏi việc thay đổi chỗ làm như vậy có ảnh hưởng đến lương hưu sau này không?.


BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5 điều 3 Luật BHXH 2014, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Như vậy trường hợp bà thay đổi nơi làm việc không ảnh hưởng đến quyền lợi khi hưởng các chế độ về BHXH.