Logo Cung Cấp
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng 'Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình' trên địa bàn thành phố năm 2021.


Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng băng rôn trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố và các cụm pa nô cố định ở khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ Thủ đô.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung, thông điệp về gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em; đề cao chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình; các tiêu chí ứng xử trong gia đình...

Nguyễn Thanh