Logo Cung Cấp
Thái Nguyên đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao dù căng mình chống dịch

Thái Nguyên đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao dù căng mình chống dịch

1 tháng trước giaoducthoidai.vn

Mặc dù chịu không ít ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt 6,5% cao hơn mức bình quân chung của cả nước.


Dù hoạt động sản xuất và kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã chủ động và nỗ lực đảm bảo duy trì sản xuất.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 là 2,74%.

Để đạt được kết quả đó, khu vực công nghiệp và xây dựng đã đóng góp 3,93% và là mức đóng góp cao nhất cho chỉ tiêu tăng trưởng. Tiếp đến là ngành dịch vụ, thuế sản phẩm đóng góp 2,07%, khu vực nông, lâm nghiệp nghiệp và thủy sản đóng góp 0,49%. Qua đó, có thể thấy rằng mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của làn sóng Covid–19 lần thứ 4, nhưng Thái Nguyên đã nỗ lực duy trì đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Đánh giá về giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ước đạt trên 361 nghìn tỷ đồng, tăng 8,65% so với cùng kỳ và đạt trên 43% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu tăng 13,51% so với cùng kỳ ước đạt trên 13,4 tỷ USD. Lĩnh vực dịch vụ đã được phục hồi và bứt phá về tốc tăng trưởng đạt 7,14%.

Trước những tác động của đại dịch Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Chính vì vậy, Thái Nguyên đã xác định tiếp tục đảm bảo vừa kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 từ bên ngoài nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh đã được kiểm soát, tình hình sản xuất phát triển nên chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng trưởng 11,81% so với cùng kỳ, đạt 7.240 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công ước thực hiện đến hết tháng 6/2021 đạt tỷ lệ 60%, đây cũng là một trong những yếu tố đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.