Logo Cung Cấp
Tiêu chí gia nhập đội ngũ phát triển sản phẩm của Zalo

Tiêu chí gia nhập đội ngũ phát triển sản phẩm của Zalo

1 tháng trước zingnews.vn

Sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm dưới 2 năm ở các chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, thiết kế... đều có thể ứng tuyển chương trình 'Zalo PMT 2021'.


Chương trình Zalo PMT 2021 là cơ hội để gia nhập một trong những môi trường công nghệ tốt nhất Việt Nam, tích lũy đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm trong ngành quản lý sản phẩm (Product Management). Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình và gửi hồ sơ ứng tuyển http://bit.ly/ZaloProductManagementTraineeProgram.

http://bit.ly/ZaloProductManagementTraineeProgram

Giang Ngân Nhi