Logo Cung Cấp
Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn: Nâng cao năng lực cạnh tranh

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn: Nâng cao năng lực cạnh tranh

1 tháng trước baoxaydung.com.vn

Phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng, Binh đoàn 12 – Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã vượt khó vươn lên, thực hiện đổi mới toàn diện, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô ngành nghề, phát triển thị trường, đối tác, xây dựng thương hiệu, uy tín,...


Thi công Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Hiện Tổng công ty đang triển khai cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45, đoạn Cam Lộ - La Sơn, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; dự án Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Ialy mở rộng,… trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 13/5/2021, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cùng với các nhà đầu tư trong liên danh đã ký hợp đồng BOT với Bộ GTVT để triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45.

Thi công đập ngăn mặn Sông Hiếu - Quảng Trị.

Với định hướng lấy xây dựng cơ bản là chủ yếu, trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, thủy điện là trung tâm, Binh đoàn 12 đã tập trung đầu tư có chiều sâu cả nguồn nhân lực và trang thiết bị, công nghệ tiên tiến, tạo bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Chủ động hội nhập, tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp mạnh trong và ngoài nước để tăng sức cạnh tranh; gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả chính trị - xã hội; phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh; Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Mỹ