Logo Cung Cấp
Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội từ ngày 17/6

Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội từ ngày 17/6

1 tháng trước giadinhonline.vn


Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội từ ngày 17/6 Bộ TT&TT đã chính thức ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, có hiệu lực từ ngày17/6/2021.

Cụ thể, ngày 17/6 Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ quy tắc này sẽ áp với 3 nhóm đối tượng, gồm: cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng MXH; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Chính thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ảnh minh họa)

Các nhóm đối tượng này sẽ phải tuân theo 4 quy tắc ứng xử chung, gồm:

Quy tắc Tôn trọng: tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy tắc Lành mạnh: hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Quy tắc An toàn, bảo mật thông tin: tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin.

Quy tắc Trách nhiệm: chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên MXH; phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội quy định:

- Với tổ chức, cá nhân, phải tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ MXH trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội.

- Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.

- Khuyến khích sử dụng MXH để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt.

- Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng MXH một cách an toàn, lành mạnh.

- Riêng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, phải thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên MXH.

- Bảo vệ "người yếu thế" trên MXH:

Hướng dẫn người sử dụng MXH, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của “người yếu thế” trong xã hội (người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật…) sử dụng MXH an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên MXH; có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên MXH theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, với nhà cung cấp phải tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng, không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được sự cho phép của chủ thể thông tin.

-> Xem đầy đủ Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Tuấn Khanh