Logo Cung Cấp
Cơ quan thuế được điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh?

Cơ quan thuế được điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán với hộ khoán tạm ngừng kinh doanh?

1 tháng trước tapchitaichinh.vn

Theo Điều 13, Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán trong trường hợp hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thì kể từ ngày 1/8/2021, các loại hình phải chịu mức thuế GTGT 5% và thuế thuế TNCN 2% bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ bưu chính, dịch vụ môi giới, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan...

Liên quan đến vấn đề này, gần đây, có một số báo chí đề cập thông tin "từ 1/8/2021, sẽ áp mức thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2% đối với hộ và cá nhân kinh doanh các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc".

Phản hồi về thông tin trên, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại điểm 2 Phụ lục 01 về Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, thì mức thuế GTGT 5% và thuế TNCN 2% áp dụng đối với hộ và cá nhân kinh doanh các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, internet, may đo, giặt là, cắt tóc... đã được áp dụng ổn định từ năm 2015.

Tổng cục Thuế khẳng định, tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC vừa được ban hành không có quy định khác. Do vậy, đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực nêu trên, nếu đã được cơ quan thuế thông báo mức thuế khoán từ đầu năm, trong năm phát sinh các hoạt động như: ngừng, tạm ngừng hoặc bị ảnh hưởng sụt giảm doanh thu do dịch bệnh sẽ cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán theo thực tế.

Cụ thể, theo quy định tại điểm b.5 khoản 4 Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan thuế căn cứ văn bản yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh mức thuế khoán theo thực tế cho thời gian yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán trong trường hợp hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà không yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện nhiều thủ tục hành chính như quy định trước đây tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Việt Dũng