Logo Cung Cấp
Hạ tầng thương mại trong nước dịch chuyển mạnh mẽ, thương mại điện tử bùng nổ

Hạ tầng thương mại trong nước dịch chuyển mạnh mẽ, thương mại điện tử bùng nổ

1 tháng trước tapchicongthuong.vn

Trong những năm gần đây, hạ tầng thương mại trong nước đã dịch chuyển mạnh mẽ từ hạ tầng thương mại truyền thống (như chợ) sang hạ tầng thương mại hiện đại (siêu thị và trung tâm thương mại). Đồng thời, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, trở thành một kênh phân phối ngày càng quan trọng tại nước ta.


PV