Logo Cung Cấp
Điều chỉnh thời gian tiếp nhận công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang

1 tháng trước baothanhhoa.vn

Để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang giảm bớt những khó khăn khi phải vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phải bảo đảm hậu cần phục vụ hàng vạn người lao động chưa trở lại làm việc, đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch về việc tiếp nhận người lao động ở Bắc Giang hiện chưa có việc làm, có nhu cầu trở về địa phương và dự kiến đợt tiếp nhận đầu tiên vào ngày 14-6-2021.


Tuy nhiên, theo phương án mới nhất, tỉnh Bắc Giang sẽ chịu trách nhiệm đưa người lao động Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về Thanh Hóa dự kiến vào ngày 22-6-2021. Các công nhân này đã có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2 tại Bắc Giang và sẽ được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa.

Việc tiếp nhận sẽ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp cùng các ban, ngành chức năng, tổ chức bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí tiếp nhận công nhân chuyển về địa phương, bàn giao cho ban chỉ đạo cấp xã tiếp tục giám sát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý theo quy định; phân công tổ giám sát cộng đồng giám sát công nhân cách ly tại nhà, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tô Hà