Logo Cung Cấp
Công bố kết luận thanh tra Trường tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai

Công bố kết luận thanh tra Trường tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai

1 tháng trước nhandan.com.vn

UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) vừa công bố kết luận thanh tra một số nội dung liên quan tại Trường tiểu học Sài Sơn B. Kết luận thanh tra nêu rõ, trong 16 nội dung phản ánh, có năm nội dung phản ánh đúng, hai nội dung đúng một phần, bảy nội dung không đúng và hai nội dung chưa đủ cơ sở để khẳng định.


Trường tiểu học Sài Sơn B. (Ảnh: IT)

Năm nội dung phản ánh đúng, gồm: Việc đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất năm học 2019-2020, và các tháng từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021 năm học 2020-2021, không đúng quy định. Đề thi môn Khoa học hai năm học 2018-2019 và 2019-2020 tại trường có sai sót. Năm học 2019-2020, nhà trường thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh D.H.V., nhưng không mua, dẫn đến khi học sinh này bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Trường tiểu học Sài Sơn B giải quyết đơn thư của phụ huynh học sinh đối với bà Nguyễn Thị Tuất chưa đúng quy định. Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B có hành vi ứng xử với bà Tuất chưa phù hợp.

Trong bảy nội dung không đúng, có bốn nội dung bà Nguyễn Thị Tuất phản ánh lãnh đạo nhà trường có biểu hiện trù dập đối với bản thân bà và ba nội dung phản ánh lãnh đạo nhà trường có biểu hiện trù dập đối với ông Phan Viết Nhân, giáo viên nhà trường.

Về trách nhiệm các cá nhân liên quan, kết luận thanh tra nêu rõ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B Nguyễn Thị Quyên chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư chưa đúng quy định; thực hiện đánh giá, xếp loại đối với bà Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, và đánh giá hằng tháng, từ tháng 9-2020 đến tháng 3-2021 năm học 2020 - 2021, không đúng.

Tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi đã để xảy ra sai sót liên tiếp hai năm học; ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 trong khi còn nhiều sai sót, dẫn đến phải thu hồi học bạ, gây ảnh hưởng uy tín của giáo viên và nhà trường.

Chưa thực hiện hết trách nhiệm của Trưởng ban Kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020 - 2021. Trong quá trình quản lý, bà Quyên đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại trường. Chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà trường, chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B Nguyễn Thị Cúc, trong năm học 2019 - 2020, chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn đến việc học bạ của học sinh lớp 5A năm học 2019 - 2020 có sai sót, nhưng vẫn trình ký duyệt. Bà Cúc phải chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp hai năm học; chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo, năm học 2020 - 2021.

Đối với bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B, năm học 2019 - 2020, chưa cập nhật kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ I của lớp 2D trên phần mềm ESAMS, là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 1, Điều 8, Quy chế sử dụng phần mềm ban hành theo Quyết định số 3275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23-3-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Năm học 2020 - 2021 có chất lượng giảng dạy chưa bảo đảm. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ I môn Lịch sử, Địa lý của học sinh khối 4, 5 có một số nội dung không phù hợp, chưa bảo đảm tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.

Đối với ông Phan Viết Nhân, giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B, có nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5A chưa đúng chương trình học tập, chưa phù hợp với kết quả học tập trong học bạ; chưa cập nhật kịp thời kết quả học bạ trên phần mềm ESAMS của học sinh lớp 5A.

Kết luận thanh tra nêu rõ, kế toán Trường tiểu học Sài Sơn B, thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018, chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác: Quản lý tài chính dẫn đến tại trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình; một số hồ sơ chi không đúng quy định; thực hiện không đầy đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục.

Không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú, phản ánh và hạch toán kịp thời là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Điều 6, Luật Kế toán. Hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác và lưu giữ chưa đầy đủ theo quy định. Thủ quỹ Trường tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ: Không mở sổ theo dõi đầy đủ đối với tất cả các khoản thu, chi tiền mặt tại trường.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc.

Chỉ đạo Trường tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Tổng phụ trách Đội và kế toán Trường tiểu học Sài Sơn B, thời kỳ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 - 2018; đồng thời, yêu cầu bà Nguyễn Thị Tuất và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khi để xảy ra những tồn tại, hạn chế.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Sài Sơn B tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường, khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.

Rà soát và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường; thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác dân chủ, công khai, xây dựng và củng cố đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Có kế hoạch bố trí công tác cho phù hợp năng lực của giáo viên và nhân viên trong trường nói chung và đối với bà Nguyễn Thị Tuất, ông Phan Viết Nhân nói riêng.

MINH VÂN