Logo Cung Cấp
Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

1 tháng trước baotintuc.vn

Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020', cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,85%.


TTXVN/Báo Tin tức