Logo Cung Cấp
Cần xây dựng đề án củng cố Công đoàn ngành theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả

Cần xây dựng đề án củng cố Công đoàn ngành theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả

1 tháng trước laodongthudo.vn

Chiều 18/6, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì buổi làm việc.


Báo cáo với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ông Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết: Từ 9 nhóm chỉ tiêu của Công đoàn Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã xây dựng 8 chỉ tiêu. Trong 8 chỉ tiêu cơ bản, qua sơ kết của Công đoàn ngành có 12/14 nội dung đạt; 2 nội dung chưa đạt.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trong đó, một số chỉ tiêu đạt, gồm: Trên 90% công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh (95%); trên 90% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn (trên 90%); 85% trở lên các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (trên 85%)…

2 chỉ tiêu chưa đạt là trên 85% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tham gia ký kết Thỏa ước lao động tập thể (66%); tỷ lệ công nhân lao động thiếu việc làm thường xuyên dưới 1,5% (2,5%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận và đánh giá cao các cấp Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã kịp thời quán triệt, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam quan tâm, thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Trong đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ còn lại, xây dựng thành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Những chỉ tiêu nào đã vượt thì tiếp tục tăng tốc, cố gắng vượt cao hơn.

Đề cập Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” mới được ban hành đã xác định quan điểm, mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cần đạt được của tổ chức Công đoàn theo các mốc phát triển của đất nước, đến năm 2025, 2030 và đến năm 2045; đặc biệt, trong đó Nghị quyết đã xác định “củng cố, phát triển Công đoàn ngành… nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình mới, như Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả…”, ông Nguyễn Đình Khang, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cần xây dựng đề án củng cố Công đoàn ngành.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cần phải tiếp tục hướng các hoạt động về đoàn viên, người lao động tại cơ sở; tập trung phát triển đoàn viên; khuyến khích, tuyên truyền các công đoàn cơ sở có cách làm hay, nhân rộng các mô hình tiêu biểu…

B.D