Logo Cung Cấp
Cắt, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết: Giảm tiêu cực cho xã hội

Cắt, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết: Giảm tiêu cực cho xã hội

1 tháng trước sao.baophapluat.vn

SPL - Việc cắt, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không chỉ giảm áp lực về văn bằng chứng chỉ mà còn góp phần giảm tiêu cực cho xã hội.


Liên quan đến Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để có những đánh giá toàn diện, đầy đủ. Trong quá trình xây dựng Đề án, Bộ cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học.

Theo quy định, Bộ cũng đã báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Chính trị, tới đây, theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nội dung này sẽ được trình tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ hoàn thiện Đề án để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các Vụ chức năng của Bộ Nội vụ cũng đã trả lời nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra và có kết luận về trường hợp bổ nhiệm thần tốc ở Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã ban hành văn bản để thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Ngày 11/6, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNV, chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quá trình tuyển dụng cũng như thi nâng ngạch đối với đội ngũ công chức hành chính và chuyên ngành văn thư.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II/2021 diễn ra vào chiều nay (18/06), trả lời câu hỏi về việc Thông tư số 02 chỉ điều chỉnh đối với các ngạch chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ cho biết, đây là theo quy định phân cấp trong luật và nghị định, đội ngũ công chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ, đối với đội ngũ công chức chuyên ngành khác và viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ chuyên ngành.

Ông Nguyễn Tư Long cho rằng, hướng quản lý hiện nay là theo vị trí việc làm, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết. Điều này có nghĩa là vị trí việc làm nào cần thiết tương ứng với trình độ nào mới phải đáp ứng ở trình độ đó. Việc cắt, giảm văn bằng, chứng chỉ không cần thiết đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức không chỉ giảm áp lực về văn bằng chứng chỉ mà còn góp phần giảm tiêu cực cho xã hội.

Thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các bộ khẩn trương rà soát thông tư quy định tiêu chuẩn về chứng chỉ, đặc biệt chứng chỉ ngoại ngữ tin học và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Trong quý 3 năm nay, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 101 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trong đó sẽ có những quy định cụ thể về văn bằng, chứng chỉ, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công chức, viên chức./.

Nam Phương