Logo Cung Cấp
Chưa có quy định

Chưa có quy định

1 tháng trước nld.com.vn

Nguyễn Minh Ngà (quận Phú Nhuận, TP HCM) hỏi: Do khó khăn vì dịch Covid-19 nên công ty cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc không lương 3 tháng, kể từ tháng 4-2021. Thời gian này, công ty cũng dừng đóng BHXH, BHYT cho NLĐ. Xin hỏi trong trong thời gian nghỉ việc nói trên thì NLĐ có được tham gia BHYT theo hộ gia đình không?.


Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 3 điều 85 Luật BHXH quy định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Khoản 2 điều 3 Luật BHYT quy định mức đóng BHYT được xác định theo tỉ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH. Như vậy, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương (tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng) sẽ không đóng BHXH, BHYT. Hiện tại, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT cũng chưa có quy định cụ thể về việc thực hiện BHYT đối với trường hợp trên.