Logo Cung Cấp
Quân khu 1 tạo động lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Quân khu 1 tạo động lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân

1 tháng trước nhandan.com.vn

Nhằm sớm triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng đi vào cuộc sống, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng (TÐQT) nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang (Quân khu 1) giúp nông dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) thu hoạch vải trong dịch bệnh. Ảnh: TRỊNH PHÚ SƠN

Ðể phong trào TÐQT đi vào chiều sâu, là động lực quan trọng động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu giành những thành tích mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua với mục tiêu "3 đề cao và 5 chống" (Ðề cao: trách nhiệm nêu gương; tính kỷ cương, kỷ luật; tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Chống: dân chủ hình thức; chủ quan phiến diện; bệnh thành tích giấu giếm khuyết điểm; quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; nói không đi đôi với làm).

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu coi trọng kết hợp chặt chẽ phong trào TÐQT của đơn vị, với phong trào thi đua của địa phương, với các cuộc vận động của các cấp, các ngành và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Lực lượng vũ trang quân khu thông qua phong trào TÐQT tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị, đề ra mục tiêu luôn nắm chắc tình hình; kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn các tỉnh thuộc quân khu...

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tăng cường, đổi mới để chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Ðảng bộ tỉnh bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, góp phần quan trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng, phát huy trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu; Theo đó, các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành nguyên tắc Ðảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Ðảng; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cá nhân đảng viên, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy luôn coi trọng kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Những năm gần đây, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng trong toàn Ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là việc nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo đối với công tác kiểm tra của các cấp ủy; phát huy được tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt Ðảng có nhiều tiến bộ, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên…