Logo Cung Cấp
Nâng mức hỗ trợ lao động làm việc ở nước ngoài gặp rủi ro

Nâng mức hỗ trợ lao động làm việc ở nước ngoài gặp rủi ro

1 tháng trước daidoanket.vn

Đây là đề xuất đáng chú ý tại Tờ trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo đó, Bộ LĐTB&XH đề xuất tăng mức hỗ trợ đối với lao động làm việc ở nước ngoài trong các tình huống rủi ro như: tai nạn lao động, ốm đau, phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản…


Tại dự thảo tờ trình, Bộ LĐTB&XH cho biết, sau 14 năm triển khai, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước còn gặp một số hạn chế khó khăn, như: doanh nghiệp lợi dụng quy định cho doanh nghiệp chủ động trong việc kê khai, đóng góp để khai mức thu tiền dịch vụ thấp hơn so với thực tế, từ đó có thể trốn tránh nghĩa vụ thuế và đóng góp Quỹ.

Bên cạnh đó, một số nội dung chi, mức chi chậm được điều chỉnh trong khi hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài ngày càng đa dạng, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá ngoại tệ liên tục tăng; nhiều tình huống, nhiều dạng rủi ro của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài chưa được đề cập tại Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg.

Xuất phát từ thực tế trên, Bộ LĐTB&XH đề xuất mức hỗ trợ cho thân nhân của người lao động bị chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài là 30 triệu đồng/trường hợp, tăng 3 lần so với mức hỗ trợ tại Quyết định 144/2007/QĐ-TTg.

“Mức hỗ trợ này có thể bù đắp mức trượt giá hằng năm giai đoạn 2007 – 2020 (khoảng 40%) và đảm bảo phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng của giai đoạn tiếp theo. Mức hỗ trợ phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay, góp phần hỗ trợ cho gia đình người lao động vượt qua khó khăn và đảm bảo cân đối Quỹ”, Bộ LĐTB&XH lý giải.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định hỗ trợ cho người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc.

Cụ thể, người lao động có thời gian làm việc thực tế dưới 1/2 thời hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ 20.000.000 đồng/trường hợp và người lao động có thời gian làm việc thực tế từ 1/2 thời hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài trở lên, mức hỗ trợ 15.000.000 đồng/trường hợp (tương đương bằng 67% và 50% mức hỗ trợ với lao động bị tử vong).

Để tạo điều kiện cho người lao động phải về nước trước hạn vì lý do khách quan sớm ổn định cuộc sống, ngoài hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi gặp rủi ro, sau khi về nước nếu người lao động có nhu cầu hỗ trợ học nghề để tìm việc làm, được Quỹ hỗ trợ chi phí đào tạo nghề có thời hạn dưới 3 tháng, mức bằng 70% chi phí đào tạo thực tế của khóa học nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng/lao động.

Theo số liệu báo cáo từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐTB&XH, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tăng đều hàng năm, đặc biệt trong 5 năm gần đây, mỗi năm tăng thêm khoảng 10.000 người. Lượng kiều hối do người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài chuyển về trong nước hàng năm ước đạt từ 3 – 4 tỷ USD.

Lan Hương