Logo Cung Cấp
Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 14 hộ dân tại thị trấn Tứ Trưng

Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 14 hộ dân tại thị trấn Tứ Trưng

1 tháng trước baoxaydung.com.vn

Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: Ngày 18/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã ban hành Thông báo số 166 về việc thi hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường vào ngày 30/6 tới đây.


Cơ quan chức năng xác định diện tích các hộ dân chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất thuộc thị trấn Tứ Trưng.

Dự án được UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 và Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 với tổng số tiền được phê duyệt là 56,7 tỷ đồng. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã phối hợp với UBND thị trấn Tứ Trưng và chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và được đa số các hộ ủng hộ, nhận tiền và bàn giao đất theo quy định.

Hiện nay, tại thị trấn Tứ Trưng còn 14 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng với diện tích 8.146,7m2. Các phòng, ban của huyện Vĩnh Tường phối với UBND thị trấn Tứ Trưng tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng các hộ vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công dự án.

Ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã ban hành 14 Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình: Ông Nguyễn Văn Lương (Lượng); ông Đặng Văn Huyên; bà Nguyễn Thị Đốm; bà Văn Thị Tý; bà Văn Thị Xuân, cùng có địa tại khu 1 thị trấn Tứ Trưng; Hộ ông Phan Văn Chính; ông Nguyễn Văn Thành; bà Vũ Thị Bé (bà Bé đã chết, đại diện hộ là ông Nguyễn Văn Thành - con trai bà Bé); ông Phan Văn Tiến; bà Nghiêm Thị Phượng (bà Phượng đã chết, đại diện hộ là bà Nguyễn Thị Tân - con gái bà Phượng); ông Phan Văn Sơn (ông sơn đã chết, đại diện hộ là bà Đặng Thị Phẩm - vợ ông Sơn); ông Phan Văn Tý (ông Tý đã chết, đại diện hộ là bà Đặng Thị Quỳ - vợ ông Tý); ông Nguyễn Văn Tý (Mai); bà Đỗ Thị Điệt (bà Điệt đã chết, đại diện hộ là ông Phan Văn Chính - con trai bà Điệt), cùng có địa chỉ tại khu 2, thị trấn Tứ Trưng.

Ngày 16/6/2021, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện Vĩnh Tường đã tổ chức buổi đối thoại với đại diện 14 hộ gia đình, tuy nhiên chỉ có 01 hộ (bà Đặng Thị Điệt) ra đối thoại, còn lại 13 hộ vắng mặt đều không có lý do. Tại buổi đối thoại, hộ bà Điệt có ý kiến: Đến nay, gia đình đã hiểu ý nghĩa của dự án và đề nghị hỗ trợ gia đình phần diện tích tăng so với diện tích được giao như các hộ khác. Gia đình về bàn bạc và thống nhất nhận tiền vào ngày 17/6/2021. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình vẫn chưa nhận tiền hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của huyện Vĩnh Tường và UBND thị trấn Tứ Trưng tiếp tục tuyên truyền vận động 14 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nếu các hộ vẫn cố tình không chấp hành, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Dự án Khu đô thị Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường có diện tích gần 26ha/332 hộ và 2 tổ chức (UBND thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường). Trước đó, ngày 10/06, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của huyện Vĩnh Tường đã thi hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 09 hộ có diện tích gần 7000m2 bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án.

Văn Nhất