Logo Cung Cấp
Thành lập chi bộ công an trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn

Thành lập chi bộ công an trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Long Thành, trước đây trên địa bàn huyện có 3 xã là Tân Hiệp, Tam An va Bầu Cạn do không có đủ 3 đảng viên chinh thức là công an chính quy nên không thành lập được chi bộ công an. Nay Bộ Công an có chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an viên các xã, thị trấn thi hiện nay các xã nay đã đủ số lương công an chinh quy theo quy định để thanh lập chi bộ.


Như vậy, hiện nay trên địa ban H.Long Thanh tât cả 14/14 xã, thị trân đều đã thanh lập đươc chi bộ công an có từ 3 đảng viên chinh thức trở lên la công an chinh quy. Các chi bộ công an xã, thị trấn đã bố trí trưởng công an là bí thư chi bộ va phó công an (chính quy) là phó bi thư chi bộ. Các đảng viên là công an chính quy sinh hoạt Đảng tại chi bộ công an, còn công an bán chuyên trách sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư.

Quỳnh Trang