Logo Cung Cấp
Phát triển mạnh mẽ truyền thông đa phương tiện

Phát triển mạnh mẽ truyền thông đa phương tiện

1 tháng trước www.baobariavungtau.com.vn

Trong những năm qua, báo chí BR-VT đã có sự phát triển không ngừng để đáp ứng yêu cầu thông tin, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), phóng viên Báo BR-VT đã có cuộc phỏng vấn Nhà báo Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.


Nhà báo Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

Phóng viên: Ông nhìn nhận như thế nào về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh?

- Nhà báo Phan Đức Hiền: Thời gian qua, cùng với sự lớn mạnh của báo chí cả nước, báo chí tỉnh BR-VT đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, không ngừng hoàn thiện, trưởng thành hơn cả về hình thức, nội dung và chất lượng, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo đã chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin, phân tích đánh giá và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự của tỉnh; tích cực cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chú trọng phát hiện, biểu dương những gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các địa phương trong tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh cùng đội ngũ những người làm báo của tỉnh đã và đang thực sự là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, bạn nghe và xem đài. Trong đó, Báo BR-VT, Đài PT-TH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Ông cho biết những hoạt động nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh để nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên?

- Hội Nhà báo tỉnh hiện có 170 hội viên đang công tác và sinh hoạt tại 3 chi hội trực thuộc (Chi hội Báo Bà Rịa- Vũng Tàu; Chi hội Đài PT-TH tỉnh; Chi hội Văn phòng) và 4 Câu lạc bộ nhà báo (Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi, Câu lạc bộ phóng viên kinh tế, Câu lạc bộ nhiếp ảnh báo chí và Câu lạc bộ nhà báo nữ). Với vai trò, nhiệm vụ của mình, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Hội Nhà báo tỉnh chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của hội viên, góp phần bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo theo quy định của pháp luật. Xây dựng đội ngũ người làm báo phát triển toàn diện cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt Giải báo chí thường niên tỉnh và phát động đến toàn thể hội viên tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc. Song song đó, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT duy trì việc tổ chức giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý. Trên cơ sở đó, giúp các cơ quan báo chí rút kinh nghiệm, bám sát định hướng tuyên truyền, chủ động phản ánh kết quả lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và các mặt hoạt động của nhân dân trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trên báo chí.

Theo ông, mỗi người làm báo cần trau dồi những phẩm chất gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ 4.0, đóng góp tích cực hơn nữa vào công cuộc phát triển của tỉnh?

- Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, các Chi Hội và các hội viên nhà báo cần nhận thức rõ hơn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ của mình trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi sai trái; góp phần quan trọng vào việc tạo đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; báo chí tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng truyền thông đa phương tiện, hội tụ công nghệ cao. Mỗi người làm báo cần ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cần nêu cao tính chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương; tích cực biểu dương cái đẹp, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Những người làm báo tỉnh BR-VT phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trí tuệ, cùng chung tay xây dựng Hội Nhà báo tỉnh trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.

Xin cảm ơn ông!

HUYỀN TRANG (Thực hiện)