Logo Cung Cấp
Tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự bầu cử

Tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự bầu cử

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Thị Yến cho biết, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban TVTU về công tác nhân sự cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo các yêu cầu, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy, góp phần thành công cho cuộc bầu cử này.


Kết quả, toàn tỉnh đã bầu đươc 12 ĐBQH khóa XV thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, 81 đại biểu HĐND tỉnh, 387 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.464 đại biểu HĐND cấp xã. Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban TVTU giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh được cử tri tín nhiệm cao bầu là ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh (có 6 cán bộ lãnh đạo, quản lý trúng cử là ĐBQH; 46 cán bộ lãnh đạo, quản lý trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh).

P.H