Logo Cung Cấp
Khuyến khích học viên tham gia hoạt động khoa học

Khuyến khích học viên tham gia hoạt động khoa học

1 tháng trước www.qdnd.vn

Năm học 2020-2021, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Học viện Chính trị đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc học viện; thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về hoạt động khoa học của học viên.


Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng động cơ, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ khoa học; định hướng, hướng dẫn học viên phát hiện các vấn đề nghiên cứu, hình thành ý tưởng khoa học, lựa chọn đề tài, chuyên đề sát với thực tiễn, phù hợp với khả năng thực hiện.

Các công trình khoa học của học viên đều bảo đảm định hướng chính trị, thể hiện được tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu; gắn lý luận với thực tiễn, đề xuất được hệ thống giải pháp có tính khả thi, khả năng ứng dụng, trong đó có những giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện. Nhiều đề tài, chuyên đề dự thi cấp học viện được Hội đồng khoa học đánh giá cao, với 4 giải nhất, 13 giải nhì, 31 giải ba, 15 giải khuyến khích. Trong năm học 2020-2021, tuổi trẻ học viện có 15 đề tài tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 21, đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích. Học viện có 478 bài báo khoa học của học viên được công bố trên các tạp chí...

NHÃ PHƯƠNG