Logo Cung Cấp
Hà Tĩnh xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

Hà Tĩnh xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

1 năm trước baovephapluat.vn

Hàng loạt tập thể, cán bộ, nguyên cán bộ cấp huyện vừa bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết luận có sai phạm và đề nghị kỷ luật trong kỳ họp mới đây.


Tại cáckỳ họp thứ 26 và 27, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tiếnhành xem xét kỷ luật hàng loạt tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, cụ thể:

Đối với huyện Lộc Hà, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, ban Thường vụ Huyệnủy Lộc Hà đã đề ra chủ trương giao đất làm nhà ở cho cán bộ, công nhânviên chức không đúng quy định của Đảng và Nhà nước; thiếu trách nhiệm,buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để UBND huyện, Đảng uỷxã Thạch Bằng và một số tập thể, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

UBND huyện Lộc Hà nơi nhiều cán bộ bị đề nghị kỷ luật.

Về phía UBND huyện Lộc Hà có ông Võ Tá Luận, nguyên Bí thưHuyện ủy Lộc Hà; Phan Văn Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủtịch UBND huyện; Lê Trung Phong, Phó trưởng phòng Giá - Công sản (Sở Tàichính), nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Nguyễn Quốc Khánh,Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Lê Hồng Cơ, Huyện uỷviên, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; Vũ Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tàichính - Kế hoạch; Lê Văn Thủy - chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng,nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà.

Về phía xã Thạch Bằng, ông Phan Đình Cương - Huyện ủy viên, Bí thưĐảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng phải chịu trách nhiệm chínhvề những vi phạm, khuyết điểm khi tiến hành thu tiền của các hộ giađình, cá nhân xin giao đất trái quy định của Đảng và Nhà nước nước trongquản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra còn có Nguyễn Duy Bính, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyênChủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Văn Hiếu,Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã; Bùi Ngọc Ánh, Kế toán ngân sách xãThạch Mỹ, nguyên Kế toán ngân sách xã; Nguyễn Văn Hiếu, công chức Tàinguyên và Môi trường; Phạm Công Thành, nguyên Trưởng ban Tài chính -ngân sách; Phan Thị Ái, Thủ quỹ ngân sách xã Thạch Bằng cùng chịu tráchnhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức Đảng và trách nhiệm cánhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Những vi phạm, khuyết điểm của các tổ chức, cá nhân đã gây ảnh hưởngkhông tốt đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương; để lại hậu quảrất nghiêm trọng, khó khắc phục; gây dư luận bức xúc, đến mức phải xemxét, thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục, sửa chữa kịp thơìhậu quả do các vi phạm, khuyết điểm nói trên gây ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số tập thể,cá nhân liên quan có vi phạm, khuyết điểm, tuy chưa đến mức xem xét,thi hành kỷ luật nhưng phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinhnghiệm.

Đối với huyện Vũ Quang, qua kiểm tra tài chính Đảng, Ủy ban Kiểm traTỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu ban Thường vụ Huyện uỷVũ Quang chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tậpthể, cá nhân liên quan, có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời khắc phục,chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụngtài chính, tài sản của Đảng.

P.V