Logo Cung Cấp
Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019-2020

Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2019-2020

1 năm trước baothanhhoa.vn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số 16052/UBND-NN yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2019-2020.


Kiểm tra, vận hành thử trạm bơm Dân Quyền (Triệu Sơn). Ảnh: Hương Thơm

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty Khai thác công trình thủy lợi căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng đáp ứng nguồn nước của từng công trình đầu mối cho các nhu cầu dùng nước, ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao. Lập lịch tưới luân phiên cho tất cả các cấp kênh trong từng hệ thống tưới; phối hợp các cấp chính quyền để dẫn nước tưới theo phương châm cao xa trước, thấp gần sau. Đồng thời, điều hòa phân phối nước hợp lý, tiết kiệm, không để hiện tượng thất thoát nước.

Hạn hán, thiếu nước sản xuất gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân xã Hải Lộc (Hậu Lộc).

Các địa phương, đơn vị tổ chức đóng, mở cống ở các cửa sông, cửa biển hợp lý để giữ nước ngọt, ngăn nước mặn; Làm tốt công tác tu sửa, bảo dường trạm bơm đảm bảo sẵn sàng bơm tưới và tổ chức, huy động lực lượng toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô trên địa bàn Thanh Hóa trong thời gian từ ngày 25-11-2019 đến ngày 25-12-2019

Xem nội dung chi tiết, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2019-2020 tại đây.

BĐT

Tin cùng danh mục