Logo Cung Cấp
Diện mạo nông thôn thay đổi nhờ làm tốt công tác tuyên truyền

Diện mạo nông thôn thay đổi nhờ làm tốt công tác tuyên truyền

1 năm trước laodongthudo.vn

Xác định tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ những ngày đầu thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quá cao, diện mạo nông thôn đổi mới.


Nắm bắt được vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu và nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, vận động giúp quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thất đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Theo đó, huyện đã tổ chức 45 lớp học tập quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị Quyết số 26-NQ/TW, Chương trình 02-CTr/TU (trong đó: 5 lớp cán bộ chủ chốt huyện, 23 lớp Đảng bộ xã, thị trấn, 17 lớp cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan, trường học, ủy viên BCH các đoàn thể ở cơ sở). Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết 26-NQ/TW, Chương trình 02-CTr/TU, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, mục tiêu cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo huyện đã tích cực triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phòng trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện Đề án thực hiện tang văn minh tiến bộ giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền qua các chuyên mục trên hệ thống Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã; qua các lớp tập huấn, học tập, quán triệt Nghị quyết, chuyên đề, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hội nghị tọa đàm, lồng ghép...

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo huyện cũng triển khai 100 cụm pano, kẻ vẽ căng treo hơn 1.452 băngzôn, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới để đông đảo nhân dân biết và thực hiện, biên soạn 19.635 tờ rơi “Một số điều cần biết về tang văn minh, tiến bộ trên địa bàn” phát tới các hộ gia đình trên địa bàn huyện, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, nói chuyện về thực hiện tang văn minh tiến bộ, đặc biệt là tuyên truyền hình thức hỏa táng.

Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Thạch Thất, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay trên địa bàn huyện đã có trên 97% đám tang thực hiện tốt theo nếp sống văn minh, không sử dụng thuốc lá, mời cơm khách trong đám tang, không phúng bằng lễ chín, hạn chế phúng viếng bằng hoa quả, thực hiện tốt hình thức luân chuyển trầu cau, hương thăm khi có người đến thăm viếng, thời gian bảo quản thi hài trong nhà không quá 48 giờ và đảm bảo vệ sinh môi trường, không mở nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

Đặc biệt, ngoài mức hỗ trợ của Thành phố, của Huyện, đã có 12 xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ kinh phí hỏa táng bằng tiền mặt với mức trung bình khoảng 1 triệu đồng/ca. Đến năm 2018 tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn huyện đạt 50,7%, một số xã có tỷ lệ cao như: Yên Bình 85,2%, Yên Trung 70%, Canh Nậu 69,4%, Hương Ngải 66%, Tân Xã 65%, Thạch Hòa 61%.

Tin cùng danh mục