Logo Cung Cấp
Lâu đài Hạc Trắng hơn 600 năm tuổi

Lâu đài Hạc Trắng hơn 600 năm tuổi

1 năm trước www.tienphong.vn

Himeji ban đầu là một pháo đài với thiết kế 6 tầng, đường đi ngoằn ngoèo được ví như bất khả xâm phạm.