Logo Cung Cấp
Hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung nhờ công tác dồn điền, đổi thửa

Hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung nhờ công tác dồn điền, đổi thửa

1 năm trước laodongthudo.vn

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi bắt đầu, Đảng ủy, chính quyền huyện Thanh Oai (Hà Nội) xác định, để có thể tái cơ cấu nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, công tác dồn điền, đổi thửa trở thành tiền để để hiện thực hóa nông nghiệp.


Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Thanh Oai, với sự vào cuộc sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự chung tay đồng thuận của người dân, công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, đến nay toàn huyện đã cấp được 31.310/32.072 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đạt 97,6%.

Nhờ làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều vùng sản xuất lớn. (Ảnh T.Giang)

Bên cạnh đó, việc tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa được tích cực triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả, bền vững.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thực hiện theo quy hoạch và đã hình thành nhiều vùng chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả, tổng diện tích chuyển đổi đến nay là: Tổng diện tích chuyển đổi là: 1.278,8 ha, trong đó thủy sản và lúa các 697 ha, rau 126.8 ha, cây ăn quả là 394 ha, 8 ha trang trạị tổng hợp, 53 ha chăn nuôi tập trung xa khu dân cư.

Có thể thấy, thực hiện thành công công tác dồn điền đổi thửa là tiền đề cho việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại. Sau dồn điền đổi thửa, huyện đã quan tâm đầu tư, ban hành nhiều cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp như hỗ trợ giá giống lúa, hỗ trợ cơ giới hóa, hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh...

Từ sự quan tâm đầu tư, sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của các cấp và nhân dân trên địa bàn đến nay sản xuất nông nghiệp của huyện đã tạo nhiều sự chuyển biến rõ rệt. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là trên 7.000 ha, cơ cấu giống lúa thay đổi theo hướng hàng hóa (55% diện tích lúa hàng hóa), phát triển hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường; đã có 99% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn, 100% diện tích làm đất bằng máy, nhiều diện tích được cấy bằng máy và một phần được áp dụng cơ giới hóa từ khâu gieo mạ đến thu hoạch.

Đẩy mạnh áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, từ năm 2013 đến nay huyện đã hỗ trợ các xã 32 máy làm đất, 3 máy gặt, 3 máy cấy, 25 máy phun thuốc trừ sâu, 1 dây truyền mạ khay, với tổng kinh phí huyện đã hỗ trợ gần 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm đầu tư, ban hành nhiều cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp như hỗ trợ giá giống lúa, hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hình thành các vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả kinh tế: Vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung diện tích trên 3.000 ha tập trung ở một số xã: Thanh Văn, Tam Hưng, Bình Minh, Thanh Thùy, Đỗ Động, Dân Hòa, Hồng Dương, Tân Ước, cho thu nhập gấp 1,5 lần lúa thường; Vùng trồng cam canh ở Kim An diện tích 130ha, bưởi ở xã Thanh Mai diện tích 70ha bình quân thu nhập 700-800 triệu đồng/ha/năm.

Cá biệt có hộ đạt 1 tỷ đồng/ ha/năm; Rau an toàn ở Kim An, Thị trấn Kim Bài cho giá trị thu nhập đạt từ 300-400 triệu đồng/ha/năm. Xây dựng thành công một số nhãn hiệu sản phẩm cây trồng góp phần tiêu thụ hàng hóa thuận lợi cho giá trị thu nhập cao như: Gạo Bồ Nâu xã Thanh Văn, Gạo thơm Bối Khê xã Tam Hưng, Cam đường canh xã Kim An.

Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1ha đất canh tác dần mang lại hiệu quả kinh tế cao: Năm 2010 là 64,49 triệu đồng, năm 2015 là 108,06 triệu đồng, năm 2018 là 107,07 triệu đồng.