Logo Cung Cấp
Báo chí đóng vai trò tích cực trong tuyên truyền bảo vệ môi trường

Báo chí đóng vai trò tích cực trong tuyên truyền bảo vệ môi trường

1 năm trước infonet.vn

Ngày 26/11 tại TPHCM, Tổng Cục môi trường đã tổ chức hội thảo về đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường của các cơ quan báo chí.


Hội thảo truyền thông về môi trường chiều 26/11.

Ông Trần Phong, Quyền Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Nam cho biết, chưa khi nào các vấn đề về môi trường lại được đặc biệt quan tâm như thời gian qua, từ các vấn đề như rác thải rắn sinh hoạt, bụi mịn, giảm thiểu rác thải nhựa… đến những thông tin liên tục xảy ra trên một địa phương như tình trạng cá chết hàng loạt trên sông La Ngà, mùi hôi của rác thải tại TPHCM...

Hầu hết các sự cố môi trường đều được phản ánh qua thông tin báo chí, từ đó có tác động ngược lại đến các nhà quản lý để có biện pháp khắc phục rốt ráo và hiệu quả hơn. Điều này thể hiện rất rõ vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền các vấn đề về môi trường.

Do đó, các vấn đề được đặt ra trong hội thảo như: thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt hiện nay; giải pháp công nghệ và quản lý hướng đến bảo vệ môi trường bền vững; tận dụng bã cà phê làm nguyên liệu tái chế… đều hướng tới việc giữ cho môi trường ít bị ảnh hưởng nhất.

Chính việc bảo vệ môi trường đang ngày càng được quan tâm như một nhiệm vụ bức bách để tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững của xã hội hiện tại và tương lai. Do đó truyền thông cần được xem như một công cụ quan trọng, cơ bản, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi hành vi, nhận thức, thái độ của con người trong cộng đồng, thúc đẩy họ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường để tạo ra kết quả có tính lan rộng.

Bạch Dương