Logo Cung Cấp
Cơ hội quảng bá, hợp tác và chuyển giao công nghệ

Cơ hội quảng bá, hợp tác và chuyển giao công nghệ

1 năm trước cadn.com.vn

Trong 3 ngày từ 24 đến 26-11, tại thành phố Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ sự kiện Trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019 (TechDemo 2019)


Trong 3 ngày từ 24 đến 26-11, tại thành phố Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ sự kiện Trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ năm 2019 (TechDemo 2019) do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, qua 3 ngày diễn ra sự kiện, Ban tổ chức đã tiếp nhận và xử lý 370 nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp, các tổ chức; cung cấp 26.000 thông tin nguồn cung công nghệ trong cả nước và nước ngoài trên hệ thống dữ liệu công nghệ. Hoạt động trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên là cơ hội thuận lợi thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp và các tổ chức ở các địa phương khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Qua đó, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà khoa học ứng dụng kết quả của mình vào sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiêp, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

HOÀI NAM