Logo Cung Cấp
Công nhận thêm 2 điểm du lịch mới tại Thanh Hóa

Công nhận thêm 2 điểm du lịch mới tại Thanh Hóa

1 năm trước toquoc.vn

Ngày 26/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các Quyết định số 5014, 5015/QĐ-UBND về việc công nhận thêm 2 điểm du lịch mới.


Điện Thừa Hoa - Từ đường Phúc Quang. Nguồn: vanhoadoisong.vn

Cụ thể, tại Quyết định số 5014/QĐ-UBND, công nhận Điểm du lịch Di tích Phủ Cẩm, xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Tại Quyết định số 5015/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quyết định, UBND huyện Yên Định, UBND xã Định Công, UBND xã Định Hòa có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển các điểm du lịch trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện, xã có điểm du lịch nói trên triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc công nhận các điểm du lịch nhằm tăng cường công tác bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa. Đồng thời, đẩy mạnh sự quan tâm, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp vào hoạt động du lịch; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền và người dân địa phương, hướng tới xây dựng và khẳng định thương hiệu du lịch xứ Thanh.

Thanh Thủy

Tin cùng danh mục